Skillnaden mellan Halogen, HMI och LED - Ljud, Ljus, Uthyrning, Event, Media, Studio - Acquris Media & SecuritySkillnaden mellan Halogen, HMI och LED

Gå tillbaks

I olika scenarmaturer finns det alltid en belysningskälla, en lampa av något slag. Traditionellt har denna lampa varit tillverkad med en glödtråd. Här gör vi en kort genomgång av skillnaden mellan olika tekniker för att skapa ljus.


GLÖDLJUSLAMPA:


Detta den äldsta formen av lampa och har sina rötter i Tomas Edison teknik. I en glasbehållare fylld med en ädelgas, ofta argon, låter man en elektrisk ström flyta genom en glödtåd, oftast tillverkad av Volfram (också kallad Tungsten, därav namnet Tungstenslampor). Denna börjar då glöda. När strömmen är tillräckligt hög kommer den att lysa starkt. Eftersom glödtråden inte är tillräcklig snabb och dessutom inte är beroende av polariteten på växelströmmen, hinner varken glödtråd eller ädelgasen kylas ned mellan topparna i växelströmmen. Däremot kommer den heller inte att hinna nå full stryka topparna utan ljusstyrkan kommer att bli ett medelvärde. Däremot fortsätter värmen att byggas upp varför traditionellt sett ger en glödljuslampa endast 5% ljus medan en signifikant del, upp mot 95%, avges i form av värme.

Fördelar
* Ger ett jämt sken som inte flimrar
* Är enkel dimra då ljuststyrkan står i direkt proportion till strömmen

Nackdelar
* Mycket hög strömförbrukning i förhållande till ljusstyrkan
* Mycket hög värmeutveckling i förhållande till ljusutbyte
* Glödtråden förångas under hela brinntiden vilket både ger en relativt kort livstid (typiskt endast 50-100 timmar beroende på hantering) samt att glödtrådens atomer avsetts på insidan av kolven vilket kontinuerligt försämrar ljusutbytet samt färgspektrat.


HALOGENLAMPA:


Halogenlampan är en vidareutveckling av glödlampan där man ersatt argonet med en halogengas, t.ex. brom eller jod. Dessutan har man gjort glödtråden tunnare samt ökat brinntemperaturen. I och med dessa förändringar har man gjort att de atomer som förångas från glödtråden, återförs igen till glödtråden i ett kretslopp. Därmed får man flera fördelar, dels ökas livslängde med 2-4 gånger och dels förblir både ljusutbyte och färgtemperatur konstant under hela halogenlampans livstid.

Fördelar
* Ger jämt ljus, utan flimmer
* Enkel att dimra
* Konstant ljusflöde och färgtemperatur under hela halogenlampans livstid

Nackdelar
* Hög strömförbrukning i förhållande till ljusstyrkan
* Hög värmeutveckling i förhållande till ljusutbyte
* Dåligt energiutbyte
* Hög temperatur i glödtråden gör den känslig för mekanisk påverkan
* Genom den höga temperaturen, kräver halogenlampan extra hänsyn vid montering och användning för att inte orsaka brännskador på material eller människor


HMI LAMPA:


Till skillnad från de andra lamporna, saknar HMI lampan glödtråd. I stället är det en gasblandning bestående av kvicksilverånga och metal halider som mellan två tungstenselektroder, skapar en ljusbåge.
I denna ljusbåge bildar kvicksilverångorna och metalhaliderna en plasma som alltså är det som avger ljus. Därigenom ökas ljusutbytet med nästan fyra gånger jämfört med de bästa halogenlamporna.
För att tända ljusbågen och upprätthålla plasman, krävs en extern ballast som transformerar upp nätspänningen till den nödvändiga tändspänningen. Det finns två typer av ballaster, magnetisk och elektronisk.

Dimring av en HMI lampa kan alltså ske endast på två sätt. Antingen, om en magnetisk ballast används, genom användning av en bländare som alltså på fysisk väg begränsar ljuset från lampan, eller genom en elektronisk ballast som dimrar ljuset med PWM-teknik (se faktatexten: Vad är PWM-styrning för mer information).
HMI är en förkortning för Hydrargyrum (vilket är latin för kvicksilver) Medium-arc Iodide och är egentligen en Osram-uppfinning som togs fram på 1960-talet på begäran av de tyska televisionen men har blivit synonym med denna typ av lampor.

Fördelar
* Mycket högt ljusutbyte
* Mycket hög färgtemperatur, nära fullt dagsljus (5500K) vilket gör att de ibland också kallas dagsljuslampor

Nackdelar
* Kräver extern ballast för tändning av ljusbågen (upp till 70,000 volt)
* Magnetisk ballast som är billig men stor och klumpig samt olämplig i TV-sammanhang då den flimrar. En magnetisk ballast går heller inte att dimra utan användning av bländare
* Den elektroniska ballasten går att dimra samt fås flimmerfri men är i gengäld betydligt dyrare. Dock är dimring endast möjlig till ca. 50%. Dessutom ökar färgtemperaturen i samband med elektronisk dimring, alltså skapar ett blåare ljus. Detta undviks genom användning av bländare
* Vid tändning av starka HMI-lampor är det lämpligt att vidta stor försiktighet, främst om de är äldre än 50% av angiven brinntid eller har utsatts för stötar då HMI-lampor kan explodera med stor kraft i dessa fall.
* En HMI lampa som tappas när den är tänd, kan förorsaka stor skada då kvartsglaset ofta sprängs samt är mycket hett. Dessutom frigörs het kvicksilverånga vilket i sig är ytterst miljöskadligt och ohälsosamt.


LED-LAMPA:


Till skillnad från alla andra lampor "brinner" inte en LED alls. I stället utnyttjas olika halvledarmaterials fysikaliska process med "hål" och "elektroner". Förenklat kan man säga att när en spänning läggs över en lysdiod, tillåts elektronerna att återkombineras med sk. "elektronhål" i halvledarmaterialet, vilket frigör energi i form av fotoner (ljuspartiklar). Effekten kallas elektroluminans och färgen som bildas avgörs av energigapet. Effekten med elektroluminans upptäcktes redan 1907 men först 1962 lyckades Nick Holonyak Jr., som då arbetade på General Electric Company, skapa den första praktiska lysdioden i röd färg. Holonyak brukar refereras till som Lysdiodens fader.
Fram till 1968 var LED mycket dyra att tillverka och kostade ca 1500 kr/styck. Men genom utveckling av produktionstekniken hade priset redan 1970 sjunkigt till under två kronor.
Den första blå LED kom 1971. Under det sena 1990-talet och 2000-talet har teknikutvecklingen exploderat och det är idag möjligt att tillverka LED-chip med upp till 5W effekt. För högre effekter kombineras flera LED-chip. T.ex. kan vi idag erbjuda upp till 300W LED-kapslar som alltså består av 100 stycken 3W chip.
Att få fram färgerna beror alltså på energigapet i LED-substratet men för att tillverka vita LED har man hittils gått bet då vitt ljus består av alla färger medan en LED egentligen är monokrom (alltså enfärgad).
För att producera vita lysdioder används idag nästan uteslutande en teknik där en blå eller UV-LED bestryks med ett forfor skikt. Därmed "bromas" fotonerna ner till vitt ljus. Lite fusk men fullt fungerande. Denna teknik medger även att valfri färgtemperatur kan erhållas på den vita färger eftersom den styrs av fosforblandningen. En färgtemperatur från 3300K (mycket varmvitt) till 6000K (iskallt vitt) är möjlig.
Att annars producera vitt ljus från LED kräver att man blandar de tre primärfärgerna rött, grönt och blått. Här är balansen mycket svår och sådant ljus brukar ofta anses för "kallt" då den blåa lysdioden ofta är lite dominerande.
För bästa effekt, kräver LED-ljuset vissa arrangemang vid drivning då de har samma "problem" som HMI (blinkar i takt med drivspänningens växelspänning). Om detta inte tas i beaktande vid skapandet av scenljus, kommer dessa att flimra vid filmning av TV-kameror. Vidare är det praktiska området för dimring begränsat då hela LED principen bygger på elektronhopp. Om energin är för låg, kommer dessa hopp aldrig att inträffa. T.ex kan en 1W LED med en drivström på 350mA, inte tända om drivströmmen understiger ca 50mA.
Därmed blir det praktiska området för dimring endast mellan ca 20% till 100%, inte 0% till 100% som i ett glödljus. För att komma runt problemet används en teknik kallad PWM (Puls Width Modulation). Se vår faktatext om PWM-styrning: Vad är PWM-styrning.

Fördelar
* Rent ljus utan UV-artifakter
* Betydligt bättre ljusutbyte än traditionellt glödljus och Halogen
* Mycket låg värmeutveckling
* Mycket lägre strömförbrukning än glödljus, Halogen och HMI
* Ger mycket bra dimring genom PWM-styrning
* Mycket lång livstid, upp till 100.000 timmar vilket till viss del kompenserar det höga inköpspriset
* Innehåller inga giftiga ämnen vilket gör dem mycket miljövänliga
* Okänsliga för slag och stötar
* LED går sönder "långsamt" till skillnad från andra ljuskällor
* Ingen explosionsrisk

Nackdelar
* Förändrar färgtemperatur över tid
* Förändrar ljusutbyte och färgtemperatur i förhållande till temperatur
* Kan vara mycket känslig för statisk elektrisitet samt kräver mycket exakt kontroll av både spänning och ström för att inte ta skada
* Även om priset har sjunkigt dramatisk är dock LED betydligt dyrare i inköp


Gå tillbaksSenaste nytt


HYRA Utrustning på kort varsel
HYRA Utrustning på kort varsel

Årests sommar har på de flesta håll varit ganska bedrövlig med kyla och regn. Nu verkar det som vädret blir bättre och det kan uppstå av ett snabbt behov av utrustning till festen, pool-partyt, konserten eller vad det nu kan vara.
Vi på Acuqirs försöker alltid hjälpa alla, även kunder som kommer med kort varsel.
Om det därför finns ett behov av utrustning, oavsett om det saknas en mikrofon eller ett komplett PA och backline så finns vi där för att hjälpa er.


Ring 073-7309499 och om vi inte svarar, lämna ett SMS med kontaktuppgifter så återkommer vi så fort vi kan.2015-08-07
Investera eller Starta företag i Sydvästra Kina
Kina är inte bara en av världens största producent av produkter utan håller på att också bli en riktig ekonomisk stormakt. Flera ekonomer tror att Kina kommer gå om USA inom en 10 års period som ekonomisk "Super Power".

Men Kina producerar inte bara utan är också en av världens största konsument av kvalitetsprodukter. Den kinsiska regeringen har satsat många miljarder USD på att lyfta landet från fattigdom till att skapa en konsumerande medelklass och många höginkomsttagare.
I det kommunistiska Kina är man mycket pragmatiskt, det är lättare att sitta kvar vid makten om man ger folket "bröd och skådespel" som i detta fall består i att medelklassens konsumtionsförmåga har flerfaldigats.

Eftersom vi på Acquris har en mångårig erfarenhet av att handla med Kina och dessutom är en av delägarna kines med 20 års erfarenhet av att hjälpa företag starta upp i Kina, kan vi erbjuda något unikt.

Oavsett om ni vill förlägga er produktion i Kina eller om ni vill exportera era produkter, kan vi hjälpa till med både all administration, alla nödvändiga dokument, ge er tips om var och hur, hjälpa er ordna lokaler, med mycket mera. Alltså, allt från att ge er ett beslutsunderlag till att se till att ni inte hamnar i några juridiska problem eller bli lurade.
Kontakta Johan Öhgren på tel: +46-737309499 för mera information.

2015-04-30
Prisjusteringar pga växlingskurs
Kära kunder!
På förekommen anledning vill vi bara tydligaregöra att de priser som anges på hemsidan är våra "normalpriser" och är baserade på en dollarkurs på ca. 7 kr jämtemot dollarn.
Därför kommer vi att justera priset till vid beställningstillfället rådande växlingskurs. Begär därför offert/prisgaranti innan beställningen för att erhålla aktuellt pris.

2015-01-27
Förbättringar av hemsidan på gång
Kära besökare!

Det har nu varit ett tag sedan som vi gjorde någon större förändring av vår hemsida. Dessutom hamnade vi med några mystiska fel i samband med att vi bytte Webhotell vilket gör att hemsidan på en del ställen ser konstig ut.
Vi håller som bäst på att förbättra och utveckla hemsidan där vi bl.a. kommer att inkludera en Webshop om allt går som vi tänkt.

Vi ber er därför om lite tålamod och förståelse för att vi visseligen kommer fortsätta lägga till nya och spännande produkter/tjänster på webplatsen men inte kommer att arbeta alltför mycket med utseendet.

När hemsidan sedan är färdig kommer vi meddela detta både på Facebook och Google+ samt här som en nyhet. Med andra ord, ni kommer troligen inte missa detta.

Undertiden ber vi er att om ni har några frågor eller vill beställa, att mejla oss på vår info mejl (info@acquris.se) så kommer vi återkomma så fort som vi har möjlighet.

Väl mött

Johan Öhgren
"Boss"

2015-01-26
Videobelysning från Acquris
Videobelysning från Acquris

Efter att ha lyssnat på våra kunder och undersökt marknaden kunde vi konstatera att det fanns utrymme för förbättringar inom video/DSLR filmning men även för studioarbete, avseende belysning.
Med våra mångåriga kunskaper inom utveckling av LED-belysningar, tog vi fram en serie lampor som både fungerar i studio och "On-location".

Kika på våra ACQ-VIDLED... så hittar du antingen våra lampor med dagsljustemperatur på 5500 K eller de som har en kontinuerligt variabel färgtemperatur mellan 3200 ~ 5500 K.
De dagsljusfärgade lamporna slutar med CW (Cold White) medan de med variabel färgtemperatur slutar med ändelsen DW (Dual White).

Utmärkande med våra lampor är att de dels levereras kompletta (inklusive batterier och laddare) same är exceptionellt ljusstarka för sin storlek.2014-10-17
HETT NYTT Uppdaterat Sortiment med Sport och Actionkameror
HETT NYTT Uppdaterat Sortiment med Sport och Actionkameror

- !!! - UPPDATERAT - !!! - HETT - !!! - NYTT - !!! - HETT - !!! - UPPDATERAT !!! -


Vi har nu uppdaterat vårt sortiment med Sport- och Action-kameror.

I direkt konkurrens med ledande märken som GoPro vågar vi sticka ut huvudet och påstå att vi inte bara är betydligt billigare men dessutom både bättre, har högre kvalitet och dessutom levererar med en näst intill komplett uppsättning tillbehör till ett lägre pris.

Det innebär att man inte i efterhand behöver jaga efter tillbehör för att kunna använda kameran där man vill.
Dessutom har vi även tillverkat en adapter vilket gör att vissa modeller kan även använda sig av GoPro's tillbehör i fall man vill det.

Som vi berättade tidigare har vi två typer av kameror, dels de vi kallar SportCam som alltså till stor del påminner om GoPro med en lite mera kvadratisk form och framförallt att de precis som GoPro saknar skyddsklass i sig själv. För detta krävs att det medföljande vattentäta huset används som i och med det, gör kameran tålig för lite mera krävande miljöer. Den andra versionen har vi döpt till ActionCam då de från start tål tuffa tag genom sin "allt-i-ett"-konstruktion. De är också helt vattentäta och kan användas vid dykning "direkt från lådan" utan en massa tillbehör. Dessutom väger de betydligt mindre än Sportcam vilket gör dem lämpligare vid t.ex. hjälm-montering. Vidare medför deras runda tubform också att risken minskar för att fastna i något exempelvis.

Vad mer skiljer då SportCam och ActionCam?


Gemensamt för alla SportCam och ActionCam är videoinspelning i äkta full-HD, alltså 1920 x 1080p.
Alla stöder 30 bilder per sekund men vissa stöder också 1920 x 1080p och 60BPS och i en del stöder även 1280 x 720p i 120 Bilder / sekund.
Som tidigare är alla ActionCam's modeller vattentäta ner till minst 10 meters djup och i vissa fall ner till 30 meters djup.

Genom den större kapslingen i våra SportCam's, finns å andra sidan plats för funktioner som t.ex. WiFi, trådlös fjärrkontroll (i vissa fall med inbyggd bildskärm som visar kamerabilden direkt) och G-sensor med mera. I en av våra kommande modeller, har vi också inkluderat en GPS för integrering av GPS-datan tillsammans med videon.

Vilket ska man välja, SportCam eller ActionCam?


Ja, det beror främst på användningsområdet.
Är man en adrenalin-junkie som gärna kastar sig ut för klippor, Kajakar i forsande vatten, hoppar fallskärm eller Bungee-jump regelbundet så kommer nog våra ActionCams vara lämpliga då de tar lite plats, är lätta och "ur vägen".
Är man däremot en person som har behov av t.ex. funktioner som Wifi, fjärrkontroll och som cyklar, kör cross-motorcykel eller gillar att dyka ner mot 30-60 meter så är det troligen våra SportCams du vill ha.
Vad man väljer är med andra ord upp till en själv men med tanke på priset, kan man till och med göra sig råd med två eller tre eftersom de kostar hälften av vad t.ex. en fullutrustad Hero3 kostar.
Klicka på bilden och kika på vilken modell som passar Dig bäst.
Eller varför inte ge en som julklapp. Vi garanterar att det blir en uppskattad present, oavsett vilken modell man väljer.2013-11-30
Besök vår nya avdelning - Mätteknik
Eftersom över åren samlat på oss en mängd olika mätinstrument för "husbehov" har vi upptäckt att fler än vi vill ha bra mätinstrument till vetiga priser.

Vi har därför dels tagit fram våra egna instrument men även skrivit avtal men tillverkare av kvalitetsinstrument.

Besök vår sida Acquris Mätteknik

2013-09-30
Unikt UV-ljus för utomhusbruk
Unikt UV-ljus för utomhusbruk

För en kunds räkning har vi utvecklar marknadens enda UV-lampa med IP65 klassning!
Med andra ord, både regn och sköljsäker.
En stark UV-lampa med "spot-effekt" som medger att UV-ljuset når längre och att varken väder eller vind sätter stopp för coola UV-effekter.
Läs med genom att klicka på bilden...2013-09-16
Acquris byter namn
Acquris AB ändrar namn till Acquris Media och Security HB med omedelbar verkan.
Vänligen notera att vi därmed också byter bankgiro och organisationsnummer.

2013-04-19
Acquris presenterar en världsunik notbelysning
Acquris presenterar en världsunik notbelysning

Till skillnad från alla andra notbelysningar på marknaden, oavsett om de använder sig av LED eller vanliga lampor baseras de på en mycket rudimentär konstruktion. Strömkälla och lampa, "thats it!"
Notbelysningar med glödlampor har haft några fördelar men väldigt många nackdelar. Om man bortser från de uppenbara nackdelarna med trasiga lampor och kravet på nätdrift har den främsta fördelen varit just att de kunnat dimras till en låg nivå vid behov.

De LED-baserade lamporna har haft alla de fördelar som de glödlampsförsedda lamporna hade som nackdelar men de har i stället haft en mycket stor nackdel. Dimringen är mycket rudimentär, eller om sanningen ska fram, existerar egentligen inte. Att kunna stänga av ett antal LED'ar är egentligen ingen dimring.

Efter vårt första försök med ACQ-Musiclight-DUO har vi tagit intryck av kundernas och professionella musikers önskemål och utvecklat en helt ny och unik produkt på världsmarknaden.
Acquris helt nya och revolutionerande notbelysning, ACQ-MusicLight9-DIM.

Därför är vi stolta över att kunna presentera en notbelysning med alla (och lite till) av de fördelar som en LED-baserad notbelysning haft och kombinerat det med den största fördelen en glödlampsförsedd notbelysning haft, en äkta dimring.

Att kunna använda en notbelysning med både nätdrift och batteri är också något som är vanligt med LED-baserade notbelysningar.
Vi har dock valt att gå ett steg längre och har därför monterat in ett stort uppladdningsbart Li-Ion batteri som medger upp till 30 timmars kontinuerlig drift mellan laddningarna. Det borde räcka även för Wagners ringen konsert. Dessutom har vi valt att låta laddaren fungera både som laddare OCH som nätadapter vilket ger extra flexibilitet. För ytterligare flexibilitet, har vi även utrustat laddkabeln med en normal USB-kontakt vilket gör att belysningen kan laddas lika enkelt från den medföljande laddaren som med valfri dator. Praktiskt och som sagt, flexibelt.

Vi har också valt att låta belysningens lamphuvud vara lika brett som en A4 sida samt har monterat in kvalitetslinser som sprider ljuset mycket jämt, utan blänk eller hot-spots, upp till 4 notblad i bredd.

Trots den avancerade dimmerfunktionen har vi varit måna om att göra användandet enkelt. En enda knapp är allt man behöver hålla reda på.
Ett tryck och ACQ-MusicLight9-DIM tänds i max-läge, tryck en gång till och ljusstyrkan halveras (inte genom att släcka hälften av LED'arna som är vanligt bland andras produkter utan genom att just halvera ljusstyrkan på ALLA LED's. Ett ytterligare tryck, och ljusstyrkan halveras igen. Ett till och ytterligare en halvering. I detta läge kan notbelysningen användas även om scenen och orkesterdiket skall vara mörklagt men ändå tillräckligt med ljus för notbladen. Detta medger helt nya möjligheter i vid framträdanden.
Ett sista tryck och ACQ-MusicLight9-DIM stängs av. Enkelt och lättförståligt.

Vi har också sett till att "gapet" är extra brett och dessutom är belagt med ett anti-glidgummi vilket gör att belysningen sitter stadigt på i princip alla notställa eller pärmar.
Dessutom är fjädern extra stark för att inte lossna av sig själv.

Tack vare den unika dimmerfunktionen, den breda belysningsvinkeln och den kraftiga klämman, fungera ACQ-MusicLight9-DIM utmärkt som boklampa utan att sängpartnern störs.

Våra LED's är tillverkade av Taiwanesiska Edison som garanterar närmare 100,000 timmars drifttid utan att försvagas. Därmed blir vår ACQ-MusicLight9-DIM en äkta "evighetsprodukter", då inte ens batteriet behöver bytas.2012-06-04
Warning: Missing argument 6 for pagination(), called in /storage/content/21/190421/acquris.se/public_html/lib/default.php on line 425 and defined in /storage/content/21/190421/acquris.se/public_html/lib/default.php on line 41 Föregående sida - Sida 1 av 3     30 nyheter - Nästa sidaLumidesk USB-baserade ljusstyrningar

Ehrlund Microphones

Allen&Heath Mixers

Sennheiser mikrofoner och hrlurar

MOTU ljudkort


Warning: Missing argument 6 for product_news(), called in /storage/content/21/190421/acquris.se/public_html/media/index.php on line 175 and defined in /storage/content/21/190421/acquris.se/public_html/lib/default.php on line 1174 Warning: Missing argument 7 for product_news(), called in /storage/content/21/190421/acquris.se/public_html/media/index.php on line 175 and defined in /storage/content/21/190421/acquris.se/public_html/lib/default.php on line 1174
Produktnyheter
ACQ-VIDLED588CW

ACQ-VIDLED588CW

En kraftfullt studioljus med LED-teknik med 588 dagsljusfärgade (ca. 5500 K) lysdioder. Fullt dimbar från 100% ned till ca. 10% via vredet på armaturens baksida eller via den medföljande fjärren. Hela 6880 LUX på 1 meter gör att lampan fungera som ersättare till både lågenergi dagsljuslampor och "vanliga" studioljus. Fyra klaffar gör det enkelt att avgränsa och/eller rikta ljuset.


BOSE L1 Compact

BOSE L1 Compact

BOSE nya populära PA-högatalre/Monitorer är unika i sin enkelhet att använda och placera. BOSE kallar sin nya teknik "Spatial Dispersion" vilket medför att högtalarna enkelt kan placeras, nästan var som helst på scenen och ändå ge bra ljud för både de på scenen som publiken.


ACQ-WT10W-CovMic

ACQ-WT10W-CovMic

Till vårt eget komradiosystem ACQ-WT10W har vi även ett antal tillbehör. I en del fall vill man inte visa att man pratar i en komradio. Därför har vi även en "dold" headset med en genomskinlig örsnäcka och en mikrofon som kan fästas i t.ex. en ärm och därmed döljas i handen vid samtal.


ACQURIS Animation Laser kit med Haze

ACQURIS Animation Laser kit med Haze

En utökning av vårt 1.5W RGB laserpaket där vi också inkluderat både en dator med Pangolin QuickShow installerat tillsammans med kontrollen samt vår kraftfullla Hazemaskin för riktigt snygga och väl synliga effekter.


ACQ-CLAPM10A

ACQ-CLAPM10A

Ibland får vi tillverka roliga lösningar åt kunder. På en kunds önskemål tillverkade vi en applådmätare, eller "Clap-'o'-meter". Alltså ett mätinstrument som mäter ljudstyrkan hos publikens applåder. Vi gjorde det också att justera känsligheten på en enkelt sätt.


ACQURIS 2xFIRE4 Paket

ACQURIS 2xFIRE4 Paket

På allmän begäran har vi satt samman ett paket bestående av två ACQ-FIRE4 tillsammans med 3 meters anslutningskabel plus 5 meters anslutningskabel samt ett lättanvänt kontrollbord, allt packat i en stadig flightcase för enkel transport.


ACQ-LASER1.5W-RGB+QS-KIT

ACQ-LASER1.5W-RGB+QS-KIT

Ett kraftfullt paket med vår 1.5W RGB laser tillsammans med Pangolin QuickShow. Med detta paket kan riktigt häftiga lasereffekter skapas.


Tascam DR-70D

Tascam DR-70D

Tascams nya och mycket populära 4-kanaliga inspelare för användning till bl.a. digitala systemkameror (DSLR). Med nya DR-70D har Tascam man tagit fram den "ultimata" kombinationen av form och funktion. DR-70D har allt vad man kan förvänta sig av en smidig "på-plats" inspelare inom den Semi-professionella marknadsnischen. 4 kanaler med XLR som spelas in med upp till 96kHz/24 bitar och som drivs av vanliga AA-batterier i upp till 20 timmar. Läs mer ...


BOSE L1 Compact PA

BOSE L1 Compact PA

BOSE nya populära PA-högatalre/Monitorer är unika i sin enkelhet att använda och placera. BOSE kallar sin nya teknik "Spatial Dispersion" vilket medför att högtalarna enkelt kan placeras, nästan var som helst på scenen och ändå ge bra ljud för både de på scenen som publiken.


ACQ-WT10W-ShortAnt

ACQ-WT10W-ShortAnt

Till vårt eget komradiosystem ACQ-WT10W har vi även ett antal tillbehör. Den normala antennen är inte alltid optimal, därför har vi även tagit fram en extra kort version, utan att tappa alltför mycket prestanda, ACQ-WT10W-ShortAnt.


Behringer Powerplay P16-M

Behringer Powerplay P16-M

Behringers Powerplay P16-M är en 16-kanal personlig monitor mixer som kopplas digitalt till vår Behringer X32 mixer/Behringer S16. P16-M medger en helt personlig mix från upp till 16 olika kanaler där vardera kanal kan fritt anpassas med nivå, EQ och panorering/balans. Dessutom kan P16-M 16 minnesplatser for möjliga personliga mixer som enjelt kan återkallas med en knapptryckning.


ACQ-WT10W-NormAnt

ACQ-WT10W-NormAnt

Till vårt eget komradiosystem ACQ-WT10W har vi även ett antal tillbehör. Den normala antennen som reservdel


ACQURIS Orkester närmickning Inspelningspaket

ACQURIS Orkester närmickning Inspelningspaket

En mycket välljudande fältinspelningspaket som fungerar utmärkt för t.ex kvartetter, trios, etc då vi tillsammans med inspelaren inkluderat DPA's fantastiska instrumentmikrofoner. Därmed fås en fantastisk kombination av både närmickning och rumsupptagning via de inkluderade X/Y- eller MS-mikrofonerna. En kombination av vår 6-kanals proffsinspelare, Zoom H6 med valfri mikrofon monterad samt fyra stycken DPA 4099 mikrofoner för t.ex. gitarr, blås, violin, cello, basfiol, piano, trummor, etc. Dessutom ingår upp till 20 meter XLR-kabel, fjärrkontroll, med mera.


ACQ-DISCO240

ACQ-DISCO240

Ett enkelt ljusbord med 240 DMX-kanaler. Hanterar 24 fixturer med 16 kanaler vardera. Ett relativt kraftfullt och lättanvänt ljusbord för den som vill ha mycket ljuskontroll för pengarna.


ACQURIS 4xFIRE4 Paket

ACQURIS 4xFIRE4 Paket

För de som önskar ytterligare eldeffekter erbjuder vi även ett paket med totalt 4 stycken ACQ-FIRE4 tillsammans med 3 x 3 meters anslutningskabel samt en 5 meters anslutningskabel mellan enheterna och kontrollbordet. Dessa kan levereras i antingen 2 x DUO-paket som ovan eller i en Quad-flightcase med plats för alla 4 enheterna tillsammans med kablaget och kontrollbordet.


ACQURIS Orkester Inspelningspaket

ACQURIS Orkester Inspelningspaket

En mycket välljudande fältinspelningspaket som fungerar lika bra för symfoniorkester, körer, etc, som för intima inspelningar. En kombination av vår 6-kanals proffsinspelare, Zoom H6 med valfri mikrofon monterad samt två matchade par av Neumann's KM184 mikrofner. Dessutom ingår upp till 20 meter XLR-kabel, fjärrkontroll, 2 stycken "Overhead/körstativ" med stereoskena, med mera.


ACQURIS Pioneer XDJ-R1 DJ-kit

ACQURIS Pioneer XDJ-R1 DJ-kit

Vårt allra senaste DJ-paket bestående av PIONEER XDJ-R1, en riktigt bra kombinerad DJ-mixer och kontrollyta med möjlighet att köra både från de inbyggda CD-spelarna men även från ett USB-minne. Dessutom kan XDJ-R1 anslutas till en dator och därmed kunna styras direkt via program som Virtual-DJ, etc.


ACQ-VIDLED160CW

ACQ-VIDLED160CW

Lillebror till ACQ-VIDLED588CW. En kraftfull LED-lampa för placering på videokamera eller DSLR kamera som innehåller 160 dagsljusfärgade (ca. 5500 K) lysdioder. Fullt dimbar från 100% ned till ca. 10% via vredet på armaturens ovansida. Hela 3420 LUX på 1 meter gör att lampan fungera som ersättare till både lågenergi dagsljuslampor och blixtar. Hållare för de tre ingående filtren gör lampan mycket flexibel.


ACQURIS ENG Inspelningspaket

ACQURIS ENG Inspelningspaket

En mycket välljudande fältinspelningspaket som fungerar lika bra för ljudinspelning "on location" som i studio. En kombination av vår 6-kanals proffsinspelare, Zoom H6 med valfri mikrofon monterad samt dels Röde's fantastiska riktmikfofon, NTG-3 tillsammans med sin Blimb och en ultralätt kolfiberbom. Dessutom har vi lagt med två trådlösa Samson Airline Micro system som placeras på t.ex. intervjuoffrens eller skådespelarna. Genom sin ytterst lilla design är de mycket enkla att gömma utan att ses i bild.


ACQ-VIDLED160DW

ACQ-VIDLED160DW

Lillebror till ACQ-VIDLED588DW. En kraftfull LED-lampa för placering på videokamera eller DSLR kamera varav hälften (80) av lysdioderna är dagsljusfärgade, alltså ca. 5500 K och resterande 80 lysdioder är sk. varmvita (ca. 3200K) Fullt individuellt dimbar från 100% ned till ca. 10% via vreden på armaturens ovansida. Hela 3420 LUX på 1 meter gör att lampan fungera som ersättare till både lågenergi dagsljuslampor och blixtar. Hållare för de tre ingående filtren gör lampan mycket flexibel.