Peak Electronics DCA75 (Atlas DCA Pro) - Övervakningskamera, Kamerasystem, Processkameror, Tillverkare, Hyra, IMATERA - Acquris Media & Security

Peak Electronics DCA75 (Atlas DCA Pro)

Pris:

1276 SEK
€150 / $209
exkl moms

Peak Electronics DCA75 (Atlas DCA Pro) - DCA75 är såvitt vi vet marknaden enda "kompletta" testare för halvledare. Med DCA75 kan man göra utförliga tester, inklusive kurv-trace, för Transistorer, Dioder, LED, Zenerdioder, Triacs, Diacs, Tyristorer, J-FET, MOSFET inkl. depleted och med skyddsdioder, både N- och P-kanal, linjära spännningsregulatorer, mm

Beskrivning:


DCA75 är såvitt vi vet marknaden enda "kompletta" testare för halvledare. Inte nog med att DCA75 själv identifierar vilka pinnar som är vad, den visar även på en grafisk bild hur komponenten ser ut samt vilken testledare som är kopplat till vilket komponentben.
DCA75 kan dessutom anslutas till en PC via USB varvid den inkluderade mjukvaran ger både samma kopplingsschema samt kurv-tracing för flera olika parametrar.

Med DCA75 kan man göra utförliga tester, inklusive kurv-trace, för följande halvledare:
* Transistorer - Germanium och Kisel. Bipolära NPN/PNP, Darlington NPN/PNP, Digitala NPN/PNP, etc. Mäter Hfe, Vbe och läckage
* Dioder - Germanium eller Kisel, Dubbeldioder, LED, Zenerdioder, Diacs, etc. Mäter t.ex. fram och backspänning på zeners upp till 9V
* J-FET - N- och P-kanal. Mäter "pinch-off", "on-threshold" och "Transconductance"
* MOSFET - N- och P-kanal, inkl. enhancement mode och depleted. Med eller utan skyddsdiod/motstånd. Mäter "on-threshold" (vid 5mA) och approx. "transconductance" (mellan 3mA-5mA).
* Triacs - Som kräver mindre än 10mA gate ström/hållström
* Tyristorer - Som kräver mindre än 10mA gate ström/hållström
* IGBT - (Isolerad Gate Bipolar Transistor). Mäter "on-threshold" (vid 5mA)
* Linjära Spännningsregulatorer - Positiva och negativa, mäter regleringsspänning <8V, drop-out spänning, quiescent ström, etc.
Notera att vissa regulatorer är inte stabila utan deras avkopplingskondensatorer och/eller en minimilast och kan därför inte testas av DCA75. Detta kan eventuellt komma att hanteras i en framtida FW-uppgradering.

Vid Kurvritning erhålls följande mätdata:
* Bipolär transistor utkarakteristik, IC vs VCE.
* Bipolär transistor förstärkningskarakteristik, hFE vs VCE.
* Bipolär transistor förstärkningskarakteristik, hFE vs IC.
* MOSFET och IGBT utgångsfunktion, ID vs VDS.
* MOSFET och IGBT transferfunktion, ID vs VGS.
* JFET utgångsfunktion, ID vs VDS.
* JFET transferfunktion, ID vs VGS.
* Spänningsregulator, VOUT vs VIN.
* Spänningsregulator, IQ vs VIN.
* PN junction I/V kurvor, fram- och backoption (för Zenerdioder).Specifikation:


* Typ:
Komponenttestare för halvledare

* Display:
122 x 32 Grafisk

* Kommunikation:
USB (Win USB inbyggd driver)

* Strömkälla:
1 x AAA och USB

* Funktioner:
- Curve Tracing (på PC): Ja
- Mätspänning: ± 12V, ± 12mA
- Mätupplösning: 12 bitar
- Spännningsmätningsupplösning: 3mV
- Stöd för Dioder / LED: Ja
- Stöd för Transistorer: Ja
- Stöd för MOSFET: Ja
- Stöd för IGBT: Ja
- Stöd för JFET: Ja
- Stöd för Zenerdioder: Ja
- Stöd för Linjära spänningsregulatorer: Ja
- JFET pinch-off mätning_ Ja
- JFET on-threshold mätning: Ja
- JFET transconductance: Ja
- Depletion mode threshold mätning: Ja
- Saturation spänningsmätning: Ja
- Läckströmsmätning: Ja
- Uppgraderbar firmware: Ja
- Online uppgraderbar PC mjukvara: Ja
- Summer: Ja (avstäningsbar)

* Mått
103 x 70 x 20 mm

Warning: Missing argument 2 for film(), called in /storage/content/21/190421/acquris.se/public_html/security/product.php on line 261 and defined in /storage/content/21/190421/acquris.se/public_html/lib/product.php on line 187

Peak Electronics DCA75 (Atlas DCA Pro) - Till skillnad från företrädaren har DCA75 en grafisk display som alltså kan visa både komponenttyp och konfiguation
Till skillnad från företrädaren har DCA75 en grafisk display som alltså kan visa både komponenttyp och konfiguationPeak Electronics DCA75 (Atlas DCA Pro) - Mycket bra mikrotestklämmor som är tydligt färgmärkta
Mycket bra mikrotestklämmor som är tydligt färgmärktaPeak Electronics DCA75 (Atlas DCA Pro) - Paketet innehåller både utförlig instruktion, USB-kabel för anslutning till PC och ett mycket bra program som bland annat medger curve-tracing
Paketet innehåller både utförlig instruktion, USB-kabel för anslutning till PC och ett mycket bra program som bland annat medger curve-tracing